Обществен съвет

Общественият съвет към ДГ "КОЛЕДАРЧЕ“ е създаден на 06.10.2021 г. съгласно чл. 259, ал. 1 от ЗПУО със Заповед № 745-417/06.10.2021г.

На заседание на Обществения съвет, след гласуване, бяха избрани следните председател, секретар, членове и резервни членове на Обществения съвет:

Мария Делева – родител - ПРЕДСЕДАТЕЛ

Кремена Стоянова – родител – СЕКРЕТАР

Мария Станева – родител

Десислава Щерева – родител

Благовеста Благоева – младши експерт Община Бургас

Резервни членове на Обществения съвет:

Елена Петрова

Мария Апостолова

Виолета Георгиева

   

ПРАВИЛНИК НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ДГ "КОЛЕДАРЧЕ":

Правилник.pdf

УСТАВ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ДГ "КОЛЕДАРЧЕ":

Устав.pdf

 

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети

 

Контакти

Детска градина "Коледарче"

Адрес: гр. Бургас, кв. Долно Езерово, ул. „Астория“ №12

Тел:
Директор: 0897 278 349
Канцелария: 056/580153

e-mail: info-200273@edu.mon.bg

Полезни връзки

МОН: http://mon.bg/

Общ. Бургас: https://www.burgas.bg/

РУО Бургас: https://ruoburgas.bg/

Закрила на детето: https://sacp.government.bg/