Прием за учебната 2023/2024 година

Уважаеми родители,

Електронната система за прием в детска градина и детска ясла  https://www.dzburgas.org/ ще бъде активирана за кандидатстване в 08.00 часа на 4 април 2023г.

Регистрация може да направите след официалното отваряне на системата на 04.04.2023г. от 8:00 часа до 18:00 часа на 21.04.2023г.

Етапите относно записване и класиране може да проследите от тук:

https://www.dzburgas.org/index.php?controller=FrontPages&action=howWork

Тестова форма за регистрация: 

https://www.dzburgas.org/index.php?controller=FrontAccounts&action=register

Необходими документи при записване в детската градина:

1. Акт за раждане на детето (копие)

2. Необходими документи, доказващи съответни предимства (ако се ползват такива)

  • дете от приемно семейство - договор за настаняване или отглеждане на дете от приемно семейство / заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ - Бургас
  • осиновено дете - съдебно удостоверение / съдебно решение за допускане на осиновяването
  • дете с трайни увреждания над 50% - документ от ТЕЛК / НЕЛК
  • дете с един или двама починали родители - копие на акт за смърт
  • дете от многодетно семейство (3 или повече деца) - актове за раждане на всички деца в семейството
  • дете - близнак - актове за раждане на всички деца в семейството
  • дете със СОП - решение на ТЕЛК или Протокол от лекарска комисия

Въпроси и отговори: https://www.dzburgas.org/index.php?controller=FrontPages&action=faq

 

Документи,  необходими преди постъпване на детето в детска ясла или детска градина:

  • Забележка: Всички медицински документи се подготвят непосредствено преди постъпване на детето.

1. Лична здравно-профилактична карта.

2. Талон за проведени профилактични прегледи.

3. Талон за здравословно състояние.

4. Имунизационен статус - ксерокопие.

5. Паразитологично изследване /отрицателен резултат, не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето/.

6. Микробиологично изследване /отрицателен резултат, не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето/.

7. Изследвания на кръв и урина /извършени една седмица преди постъпване на детето/.

8. Медицинска бележка от личния лекар, че детето е клинично здраво и не е било в контакт със заразно болен.

9. Изследване Васерман на единия от родителите – това важи само за децата от детска ясла.

 

Контакти

Детска градина "Коледарче"

Адрес: гр. Бургас, кв. Долно Езерово, ул. „Астория“ №12

Тел:
Директор: 0897 278 349
Канцелария: 056/580153

e-mail: info-200273@edu.mon.bg

Полезни връзки

МОН: http://mon.bg/

Общ. Бургас: https://www.burgas.bg/

РУО Бургас: https://ruoburgas.bg/

Закрила на детето: https://sacp.government.bg/