Група Звездичка

Учители: Станка Алексиева и Кети Стоянова

пом. възпитател: Стоянка Димова

телефон на групата: 0879821162

 

Портфолио на групата 2021/2022 учебна година - виж повече

Портфолио на групата 2022/2023 учебна година - виж повече

 

 

 

Контакти

Детска градина "Коледарче"

Адрес: гр. Бургас, кв. Долно Езерово, ул. „Астория“ №12

Тел:
Директор: 0897 278 349
Канцелария: 056/580153

e-mail: info-200273@edu.mon.bg

Полезни връзки

МОН: http://mon.bg/

Общ. Бургас: https://www.burgas.bg/

РУО Бургас: https://ruoburgas.bg/

Закрила на детето: https://sacp.government.bg/