Настоятелство на ДГ "Коледарче"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СНЦ

Татяна Иванова

Даниела Христова

Йонка Иванова

Йоана Жекова

Гергана Карачанова

Гергана Вълчева

Цветелина Максимова

Антония Христова

Васил Иванов

Лина Стоянова

Катя Стоянова

 

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Председател :

Даниела Христова – родител

Членове:

Антония Христова – родител

Цветелина Максимова – родител

Йоана Жекова – родител

Йонка Иванова

Гергана Карачанова

Гергана Вълчева

Контакти

Детска градина "Коледарче"

Адрес: гр. Бургас, кв. Долно Езерово, ул. „Астория“ №12

Тел:
Директор: 0897 278 349
Канцелария: 056/580153

e-mail: info-200273@edu.mon.bg

Полезни връзки

МОН: http://mon.bg/

Общ. Бургас: https://www.burgas.bg/

РУО Бургас: https://ruoburgas.bg/

Закрила на детето: https://sacp.government.bg/