УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

КОНКУРСИ, НАГРАДИ, ОТЛИЧИЯ

 

Месец ОКТОМВРИ

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА за НАЙДЕН ВЛАДИМИРОВ от група "Педя човек", в XVIII Национален конкурс за детска рисунка „МОРЕТО НЕ Е ЗА ЕДНА ВАКАНЦИЯ“ 2023г., посветен на Международния ден на Черно море - 31 октомвриорганизиран от МОН, ОБЩИНА БУРГАС, РУО – БУРГАС, НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА, БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ - ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН, гр. Варна и ЦПЛР – БУРГАС  - ТУК

 

Месец НОЕМВРИ

Поощрителна награда на Борислав Стоянов от група ,,Звездичка", филиал кв. Лозово за участие в Регионалния конкурс по повод 1 ноември, за "Рецитиране на стихотворение от или за народните будители", организиран от Народно читалище ,,Св. Св. Кирил и Методий 1985" и Община Бургас - ТУК 

Контакти

Детска градина "Коледарче"

Адрес: гр. Бургас, кв. Долно Езерово, ул. „Астория“ №12

Тел:
Директор: 0897 278 349
Канцелария: 056/580153

e-mail: info-200273@edu.mon.bg

Полезни връзки

МОН: http://mon.bg/

Общ. Бургас: https://www.burgas.bg/

РУО Бургас: https://ruoburgas.bg/

Закрила на детето: https://sacp.government.bg/