Уважаеми родители, 

Необходима е регистрация на един от двамата родители в електронния дневник на ДГ "Коледарче".

Как можете да се регистрирате в EDG.bg?

1. Последвайте линка - Форма за регистрация на родители. 

2. Попълнете формата.

3. Потвърдете регистрацията след получен мейл.

4. Учител от групата на Вашето дете ще потвърди Вашата заявка преди да получите достъп до информацията в EDG.bg

 

Форма за регистрация на родители

Вход в електронен дневник 

Контакти

Детска градина "Коледарче"

Адрес: гр. Бургас, кв. Долно Езерово, ул. „Астория“ №12

Тел:
Директор: 0897 278 349
Канцелария: 056/580153

e-mail: info-200273@edu.mon.bg

Полезни връзки

МОН: http://mon.bg/

Общ. Бургас: https://www.burgas.bg/

РУО Бургас: https://ruoburgas.bg/

Закрила на детето: https://sacp.government.bg/