Контакти

Детска градина "Коледарче"

Адрес: гр. Бургас
кв. Долно Езерово, ул. „Астория“ №12

Телефон:
Директор: 0897 278 349
Канцелария: 056/580153

Email: info-200273@edu.mon.bg

200273@edu. mon.bg

Филиал в кв. Лозово тел. 056/580133

Контакти

Детска градина "Коледарче"

Адрес: гр. Бургас, кв. Долно Езерово, ул. „Астория“ №12

Тел:
Директор: 0897 278 349
Канцелария: 056/580153

e-mail: info-200273@edu.mon.bg

Полезни връзки

МОН: http://mon.bg/

Общ. Бургас: https://www.burgas.bg/

РУО Бургас: https://ruoburgas.bg/

Закрила на детето: https://sacp.government.bg/