БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА - БДП

 

План БДП 2022/2023 учебна година                                               

План БДП 2023/2024 учебна година

 

ОТКРИТА ПЕДАГОГИЧЕСКА СИТУАЦИЯ ПО БДП В ГРУПА "ВЪЛШЕБСТВО"

ОТКРИТА ПЕДАГОГИЧЕСКА СИТУАЦИЯ ПО БДП В ГРУПА "ПЕДЯ ЧОВЕК"

ОТКРИТА ПЕДАГОГИЧЕСКА СИТУАЦИЯ ПО БДП В ГРУПА "ДЕЛФИН"

ОТКРИТА ПЕДАГОГИЧЕСКА СИТУАЦИЯ ПО БДП В ГРУПА "ДЕТЕЛИНА"

ОТКРИТА ПЕДАГОГИЧЕСКА СИТУАЦИЯ ПО БДП В ГРУПА "ПЧЕЛИЧКАТА МАЯ"

ОТКРИТА ПЕДАГОГИЧЕСКА СИТУАЦИЯ ПО БДП В ГРУПА "МОРЯЧЕ"

ОТКРИТА ПЕДАГОГИЧЕСКА СИТУАЦИЯ ПО БДП В ГРУПА "ЗВЕЗДИЧКА"

 

Отчет на комисията за възпитание и обучение
по безопасност на движението по пътищата (БДП) 
за учебната 2021/ 2022 година

Отчет на комисията за възпитание и обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) за учебната 2022/2023 година

Отчет на комисията за възпитание и обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) за учебната 2023/ 2024 година

 

Площадка по БДП, спечелен проект по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ 2022 г., модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ - октомври 2022г.

 

Празник ПРЕСИЧАМ БЕЗОПАСНО - 29.06.2022г.

Празник ПРЕСИЧАМ БЕЗОПАСНО - 29.06.2023г.

Празник ПРЕСИЧАМ БЕЗОПАСНО - 29.06.2024г.

 

Утвърдени програми за обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) със Заповед на МОН № РД09-2684/20.09.2018 г. 

Програма за обучение по БДП за първа група в детската градина

Програма за обучение по БДП за втора група в детската градина

Програма за обучение по БДП за трета група в детската градина

Програма за обучение по БДП за четвърта група в детската градина

 

Контакти

Детска градина "Коледарче"

Адрес: гр. Бургас, кв. Долно Езерово, ул. „Астория“ №12

Тел:
Директор: 0897 278 349
Канцелария: 056/580153

e-mail: info-200273@edu.mon.bg

Полезни връзки

МОН: http://mon.bg/

Общ. Бургас: https://www.burgas.bg/

РУО Бургас: https://ruoburgas.bg/

Закрила на детето: https://sacp.government.bg/