Проекти

1. Месец юли 2022г. спечелен проект по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“.

Нови придобивки - комплект интерактивна дъска и късофокусен проектор.

2. Месец август 2022г. спечелен проект по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ 2022 г., модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“.

3. Месец декември 2022г. спечелено ПЪРВО място в националния конкурс "Нестле за по-здрави деца". Програмата „Нестле за по-здрави деца“ обединява усилията на компанията и тези на учители, родители и образователни институции, за осигуряване на по-добро и здравословно бъдеще за българските деца и има за цел да насърчи балансираното хранене, активният и устойчив начин на живот при децата на възраст между 3 и 12 години чрез интересни и интерактивни занимания и уроци, специално подготвени спрямо възрастта на децата.  Програмата се осъществява с подкрепата на Министерство на образованието и науката, Регионалните управления на образованието и редица национални експерти по хранене и спорт. Със спечелените средства в двора на детската градина ще бъдат изградени еко кътове. В тях ще бъдат отглеждани билки и цъфтящи цветя, което ще даде възможност децата да се обучават и възпитават, чрез различни видове дейности – засаждане, поливане, окопаване и грижи за растенията.

 

Интерактивна дъска

Интерактивна дъска и проектор, благодарение на спечеления проект през месец юли по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“. Новите технологии ще допринесат за още по-добрата подготовка при обучението на бъдещите първокласници.

 

**Уважаеми родители и приятели,** С огромно удоволствие и радост Ви съобщаваме, че приключи ремонта и модернизацията на още една група в **ДГ„Коледарче“**. Цветно и слънчево е вече в **група „Пчеличката Мая“ **???????????? С освежени стени са спалнята, занималнята и фоайето. Групата разполага с **нов лаптоп,** **интерактивна дъска и проектор**, благодарение на спечеления проект през месец юли по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“. Новите технологии ще допринесат за още по-добрата подготовка при обучението на бъдещите първокласници. Група „Пчеличката Мая“ се радва и на още една нова придобивка - **манипулативна стена „ГРАД“ **????????, , представляваща комплект от две големи дървени стенни пана с фиксирани текстилни елементи. Благодарение на нея се развиват тактилните усещания, сръчността, координацията око-ръка. Екипът на **група „Пчеличката Мая“** сърдечно благодари и на родителите, които се включиха в освежаването на групата след ремонта. Онова, което ни обединява е желанието да осигурим по-добра среда и условия за развитие на децата. <3

Публикувахте от Детска Градина Коледарче в Петък, 4 ноември 2022 г.

 


Площадка по БДП

От тази учебна година децата от ДГ „Коледарче“ се радват на нова площадка по БДП, благодарение на спечелен проект по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ 2022 г., модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“.

Комплектът от нови придобивки съдържа светофар, пътни знаци, конуси, светлоотразителни жилетки, стоп палка, велосипед и каска за велосипедист.

 

 


 

Контакти

Детска градина "Коледарче"

Адрес: гр. Бургас, кв. Долно Езерово, ул. „Астория“ №12

Тел:
Директор: 0897 278 349
Канцелария: 056/580153

e-mail: info-200273@edu.mon.bg

Полезни връзки

МОН: http://mon.bg/

Общ. Бургас: https://www.burgas.bg/

РУО Бургас: https://ruoburgas.bg/

Закрила на детето: https://sacp.government.bg/