Здравейте, приятели!
Добре дошли в сайта на ДГ "Коледарче"!

Детска градина "Коледарче"се намира в кв. Долно Езерово, с адрес улица „Астория“ №12. Филиалът в квартал Лозово се намира на адрес улица „Добри Чинтулов“№5.

Със своята дългогодишна история детската градина се е утвърдила като любима образователна институция на деца и родители, в която децата получават много внимание и любов и растат обгрижени, любознателни, знаещи и можещи.

В детското заведение функционират 7 градински и 1 яслена група, като 2 от градинските групи се помещават във филиала в кв. Лозово.

Сградите и в двата квартала отговарят на всички стандарти за пълноценно възпитание и обучение на децата. Материалната база е изцяло съобразена със съвременните изисквания и възрастовите потребности на децата. Двете сгради са оборудвани с физкултурни салони, кухни и перални. Дворовете са просторни, с обособени площадки за всяка група, с люлки, пързалки, къщички, пясъчници.

В двора на централната детска градина в кв. Долно Езерово има обособено футболно игрище и площадка за обучение по безопасност на движението по пътищата.

В ДГ " Коледарче" работи екип от високо образовани и квалифицирани учители, всеотдаен помощен персонал, медицински кадри и отговорно и подкрепящо ръководство. Заедно, с взаимно доверие и уважение се стремим да изградим иновационна образователна среда и да дадем равен шанс за предучилищно възпитание на всички деца, покривайки държавните образователни стандарти.

Ние знаем, че преди всичко децата имат нужда от обич и ласка, внимание и подкрепа. Вярваме, че детската градина има своето важно място в живота на всяко дете - помага им да укрепнат, да намерят първите си приятели, да израснат спокойни и уверени в себе си.

Съобразно с интересите на децата и по желание на родителите детската градина предлага допълнителни дейности - футбол, акробатика, народни/ съвременни танци.